Krizzcode.com

W Unii bez cła

Zgoła inaczej wyglądają realia importu w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej. Dopiero na tym gruncie przedsiębiorcy, zarówno nabywcy jak i producenci, mogą działać z dużą swobodą