Krizzcode.com

Dumping w praktyce

Komplety kielichowe http://ornaty.pl/pol_m_Bielizna-Oltarzowa-228.html bielizna kielichowa

Zapewne wielu z czytelników zetknęło się z pojęciem ceny dumpingowej i dumpingu jako takiego. Jest to bardzo ciekawe zjawisko w ekonomii związane z relacjami handlowymi – zwłaszcza w dziedzinie importu i eksportu. Otóż wiemy dobrze, że chętniej kupujemy to, co kosztuje mało. Są kraje na świecie, które potrafią w bardzo niskiej cenie oferować towary, za które inni życzą sobie znacznie więcej. W aktualnych realiach najczęściej dotyczy to Chin i to wobec nich zwykle formułuje się oskarżenia o dumping.

Jest to sprzedaż towarów po cenie niższej niż szacowane koszty produkcji. Jeśli lokalne koszty pracy są bardzo niskie, a kraj dysponuje bardzo dużą ilością taniej siły roboczej, to jest w stanie wiele rzeczy sprzedawać szalenie tanio. Trudno dziwić się temu, że są osoby i podmioty tym zainteresowane. Wzbudza to jednak opory tych, którzy dane dobro wytwarzają na miejscu i to właśnie oni zwykle naciskają na władze, by ukrócili dumpingowe praktyki. Wymaga to jednak skorzystania z narzędzi protekcjonistycznych, o których negatywnych stronach pisaliśmy powyżej.