Krizzcode.com

Dumping w praktyce

Zapewne wielu z czytelników zetknęło się z pojęciem ceny dumpingowej i dumpingu jako takiego. Jest to bardzo ciekawe zjawisko w ekonomii związane z relacjami handlowymi – zwłaszcza w dziedzinie importu

W Unii bez cła

Zgoła inaczej wyglądają realia importu w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej. Dopiero na tym gruncie przedsiębiorcy, zarówno nabywcy jak i producenci, mogą działać z dużą swobodą